Älskade Väddö 2021/2022

Väddö Turistråd arbetar för att fler ska hitta till Älskade Väddö. Alla vackra platser och händelser och utbud i väddöbygden presenteras i denna broschyr. Årets utgåva trycks i 35.000 ex och 10.000 ex bladas in och distribueras av Norrtälje tidning. Vidare kommer 10.000 lösa ex att finnas tillgängligt för annonsörer samt finnas på olika platser i vårt närområde. Utanför kommunen kommer 15.000 ex distribueras via direktreklam till hushåll i nordöstra Stockholm.  LÄS MER OM VÄDDÖ PÅ vaddobygden.se