Referens: Bildekor / M. Lundqvist

Företaget M.Lundqvist arbetar med trädfällning & tomtröjning i Väddöbygden. Nu med ny dekor på en av deras arbetsfordon.