Portfolio: Layout skylt / JB´s måleri

JB´s måleri utgår från Väddö men målar fastigheter runt hela Roslagensskärgård. Nu med dessa ​aluminiumkomposits​kyltar kan man lätt komma i kontakt med JB´s måleri.