Klädtryck / Väddö Församling

Väddö Församling tar väl hand om ung som gammal på Väddö, nu syns dom väldigt bra med nya jackor med ryggtryck.